Skip to main content

Priser och avgifter

HTML5 Icon

• Ticketmasters serviceavgift är inkluderad i priset.
• Ungdom är du tom det året du fyller 20 år, alltså född 1999 eller senare
• Senior är du från det året du fyller 65 år, alltså född 1954 eller tidigare
• Barn är du tom det året du fyller 13 år, alltså född 2006 eller senare